Иван Соколов от Политехника В е МВП на седмицата във В група на Запад

Иван Соколов от Политехника В е МВП на седмицата във В група на Запад

Иван Соколов от Политехника В е МВП на седмицата във В група на Запад