Добри Зрънчев от Политехника+ е МВП на седмицата в ББЛ+

Добри Зрънчев от Политехника+ е МВП на седмицата в ББЛ+

Добри Зрънчев от Политехника+ е МВП на седмицата в ББЛ+.