Стоил Ацев от Политехника+ е МВП на седмицата в ББЛ+

Стоил Ацев от Политехника+ е МВП на седмицата в ББЛ+

Стоил Ацев от Политехника+ е МВП на седмицата в ББЛ+